Kennisprt.nl
 

Deze website is onder constructie.

Binnenkort vindt u hier informatie over  leertherapie, scholingsaanbod, lezingen, workshops en symposia met betrekking tot relatie en gezinsproblematiek.

Kennisprt is onderdeel van Peterprt.

 

 

 

Leertherapie NVRG

Peter Simons

De Ronge 25, 9412 AK Beilen,

E-mail: info@kennisprt.nl, Erkenning: augustus 2017

Ik ben zelfstandig gevestigd en verbonden aan een poliklinische afdeling van een instelling, namelijk: GGZ Drenthe AFPN, voorheen de Keerkring Kenniscentrum voor Partnerrelatie en Psychiatrie

In de afgelopen 25 jaar heb ik de systeemtherapie leren kennen vanuit het intergenerationele perspectief (Andolfi) Het heeft derhalve mijn voorkeur om vanuit het driegeneratiemodel te kijken naar de positie die iemand inneemt in zijn/haar familie, maatschappelijke context en als therapeut. Daarnaast onderzoek ik hechting en kwetsbaarheid. (Johnsen/ Scheindman). Narratieve therapiemodellen helpen dominante verhalen uit te dagen (White) waar ook het clientcenterd denken van Scott Miller en het collaboratief denken (H. Anderson) helpen bij het zoeken naar aansluiting bij degene die in leertherapie komt.

 

Vergoeding 65 euro per zitting van een uur exclusief BTW. (ontheffing btw in aanvraag).

 

 

15 en 16 november organiseren “ De Rotterdamse Kring” en “Kennisprt” een symposium met Maurizio Andolfi, welke zal plaatsvinden in de CHE (christelijke hogeschool Ede), te Ede

“VAN ONTWRICHTING NAAR VERBINDING”

MAURIZIO ANDOLFI

AANMELDEN

Accreditatie bij de NVRG  6 punten per dag en de SKJ 3 punten per dag

Bij veel moderne gezinnen is sprake van forse ontwrichting. In onze maatschappij, inclusief de hulpverlening, is er een sterke nadruk gekomen op het controleren en individualiseren van problemen, waarbij de context (gezin, familie, school, buurt) gemakkelijk uit het oog wordt verloren. Hiermee gaat de verbinding vaak verloren.

Maurizio Andolfi richt zich vooral op de bronnen van gezinnen, families en sociale contexten (vrienden, scholen) met zijn intergenerationele gezinstherapie en daarmee weet hij aan te sluiten bij de leefwereld en competenties van de aangemelde cliënt en diens gezin/ familie. Als “teacher in the school of life”, zoekt hij naar verbinding, herstel en ontwikkeling in gezinnen, waarbij hij het belang benadrukt om tenminste drie generaties te betrekken bij de behandeling. Andolfi is van mening dat elk probleem van het kind/ de adolescent ook een gezinsprobleem is en hij benadrukt het belang van de eigen stem van de cliënt en diens competenties.

Al meer dan 30 jaar weet Andolfi in ons land en wereldwijd hulpverleners te inspireren met zijn bijzondere manier van werken.Tijdens het symposium zal Andolfi zijn werkwijze toelichten aan de hand van video fragmenten en zal er een mogelijkheid zijn voor live-consultatie bij een gezin.

 Professor Maurizio Andolfi, kinderpsychiater, gezinspsychotherapeut en geboren in Italie, heeft zijn opleiding genoten in Amerika bij de pioniers van de gezinstherapie (Bateson, Bowen, Whitaker, Minuchin, Ackerman, Satir e.a.). Oprichter en  directeur van de Accademia di Psicoterapia di Famiglia in Rome, hoofdredacteur van het tijdschrift Terapia Familiare en de laatste jaren ook Professor in Residence van de Williamsstreet Family Therapy Centre in Perth (Australie), waar hij de laatste jaren ook grotendeels woonachtig is.

Je kunt je opgeven voor de woensdag, de donderdag of beide dagen. Deelname aan een dag kost 110 euro, en 195 euro voor beide dagen.

Het bedrag gaarne overmaken op NL98 INGB 00000 48017 van de Stichting Lichaamsgerichte Psychotherapie te Voorburg o.v.v.  Andolfi 2017

Deelname is definitief na betaling.

Programma:

Op beiden dagen is de ontvangst om 9:00 uur en start het programma om 9:30 uur. De indeling van het programma is afhankelijk van de indeling van de live consultation. Wanneer we het programma rond hebben zullen we dat sturen aan de deelnemers. We besluiten de dagen om 17:00 met een borrel.

Wanneer je een gezin wil inbrengen, waartoe we je van harte uitnodigen, vragen we je contact op te nemen met Cor Vreugdenhil snor@xs4all.nl of Frank Asmus frank.Asmus@upcmail.nl .

Frank Asmus

Peter Simons

Cor Vreugdenhil

 

 
Lezingencyclus voorheen de Keerkring en georganiseerd vanuit de gezinspsychiatrie van GGZ Drenthe.
 

Zijn teams (zoveel) anders dan gezinnen?

Cor Hergaarden

Wilhelminagebouw in Beilen 14 december 15:00 - 17:15 uur

AANMELDEN

accreditatie NVRG 2 punten

bij de SKJ kan het ingediend worden voor de vrije ruimte

 

 

Waarom zouden de processen in een team met  professionals anders zijn dan in een gezin? Vanuit de integrale en holistische benadering zou het ook voor organisaties logisch zijn dat de uitgangspunten van de systeemtheorie worden gebruikt als taal van de verbinding. Ook een team is een netwerk van relaties die elkaar continue beïnvloeden en is daarmee dus ook een systeem. Samenwerken is een werkwoord en dat houdt in dat effectief samenwerken niet vanzelf gaat. Ieder individu reageert vanuit de ervaringen die hij/zij heeft opgedaan. En de patronen uit de eigen socialisatie zijn bewust of onbewust óók manifest in de professionele samenwerking. Het gezin is immers de broedplaats van alle vormen van samenwerking;

 

Kortom, in de wijze waarop we met elkaar effectief willen samenwerken dient er oog te zijn voor deze noties. Zeker indien we werken op basis van co-creatie en (grootst mogelijke) gelijkwaardigheid. Vandaar dat er in de nieuwe praktijk van organisatiekunde meer en meer oog is voor de systemische benadering. In deze lezing worden de uitgangspunten, keuzes, de ervaringen maar ook de zoektocht met u gedeeld.

 

Cor Hergaarden is bestuurder van 5 CJG’s op de Noord Veluwe en heeft een lange praktijkervaring in diverse vormen van zorg, zowel als uitvoerder als ook leidinggevende. Geïnspireerd door een leergang van Youp Choy “De organisatie als systeem”, maar ook door de uitgangspunten van Family Group Conferencing, Deep Democracy en andere systemische kaders geeft hij leiding aan de ontwikkelingen van deze CJG’s. Alle teams zijn “samen organiserende teams” waar een formele leidinggevende ontbreekt. In deze ontwikkeling wordt zoveel mogelijk de parallel gelegd met “binnen en buiten”; wat binnen gezinnen gevraagd wordt leef je ook in de (besturing van) de CJG’s voor.

We vragen je om de 20 euro deelnamegeld contact te betalen.

Organisatie en Contactpersonen

Deze lezingencyclus wordt georganiseerd door de gezinspsychiatrie die dit over hebben genomen van de vroegere Keerkring

GGZ Drenthe – Gezinspsychiatrie - locatie Beilen
Altingerweg 1
9411 PA BEILEN

Contactpersonen: Peter Simons en Bea Bolt